Regenwaterambassadeur

Welkom
Werving
Training
Vergroenen
Nascholing
Contact

© Koen Verheijen

Voorwoord

NLgaat.nu leidt bewoners op tot regenwaterambassadeur.
Een regenwaterambassadeur informeert medebewoners over het belang van het regenwater afkoppelen en geeft advies over hoe de regenpijp het best afgekoppeld kan worden.
Afkoppelen abc'tje? In de basis is het afkoppelen van het regenwater geen hogere wiskunde. Je zaagt de regenpijp door, monteert een bochtje, zorgt voor wat afschot en klaar is Kees. De praktijk laat zien dat het verantwoord afkoppelen en het geven van een goed advies toch heel wat complexer ligt dan op voorhand wordt aangenomen. De onderschatting is begrijpelijk want feitelijk hebben we het hier over een nieuw beroep.
Gaandeweg hebben wij ervaren, dankzij alle uiteenlopende en relevante vragen van bewoners, dat dit vak brede kennis van zaken vraagt.

Lanny Olie

Oprichter NLgaat.nu en
trainer van Regenwaterambassadeurs
Certificering CRKBO

Om de kwaliteit van onze docenten en trainingen te borgen staan wij geregistreerd in het CRKBO-register.
CRKBO geregistreerd docentIn het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) staan docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs.
De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling.NLgaat.nu
NLgaat.nu heeft een doel voor ogen. Zoveel mogelijk Nederlanders koppelen hun regenpijpen van het riool af en vergroenen daken en tuinen. Dít doen wij met de volgende activiteiten:
  • Tuintafelgesprekken met bewoners voor advies op maat
  • Vrijwilligers opleiden tot regenwaterambassadeur
  • Communicatie met bewoners i.v.m. herinrichting en vernieuwen riolering
  • Presentaties en voorlichting tijdens bijeenkomsten
  • Advies plan van aanpak regenwater afkoppelen, acties en subsidies
  • Beoordelen en verwerken subsidieaanvragen regenwater afkoppelen
  • Ontwikkelen van nieuwe concepten en producten t.b.v. ons doel
  • Projectmatig regenpijpen afkoppelen en regentonnen leveren en aansluiten
Wij werken in opdracht van gemeenten, infra aannemers, ontwerpbureaus, waterschappen en klimaatgerichte organisaties.
Lees verder op onze website : NLgaat.nu
Downloads :       Brochure       Voorwaarden en Tarieven